Francesca Invernizzi
专长领域: 活动
电视节目 地区: 欧洲 语
言: 意大利语,英语

Francesca有超过二十年的工作经验。目前她为电视节目和活动制作人。

她参与过第二十届冬季奥林匹克运动会(Torino 2006),以及第二十二届冬季奥林匹克运动会(Sochi 2014)。

服务过的品牌包括Moschino,Coca Cola以及国际奥委会。
做为活动制作人,她的项目包括ECCEZIONALE VERAMENTE,BIG SHOW,CROZZA ITALIA LIVE以及 FUORICLASSE。